Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj
European flag.png
Imdik logo.jpg Logo zielone.png Biocentrum Ochota zlote.png
KL grafika.png INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Projekt finansowany ze środków Biocentrum-Ochota, POIG.02.03.00-00-0030/09.

Spis treści BioInfo wiki

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z - Zobacz też


A

Abzymy

Adipokiny

Adaptive Biasing Force (ABF)

Adiponektyna

ALDH1

Aldosteron

Alfa-synukleina

Algorytm genetyczny

Anoikis

Antyoksydanty

Apoptoza

Ataksje móżdżkowo-rdzeniowe

Atypowa kinaza

Autofagia

Azbest

B

Białka MMP

Białka pro- i antyapoptotyczne

Białka SMAD

Białka SR

Białka STATs

Białka z rodziny IAP

Białko G

Białko Smac/DIABLO

Bortezomib

BRCA1 i BRCA2

C

CABS

CD24

CD44

CD90

CD133

Choroba Alzheimera (AD)

Choroba Charcot-Marie-Tooth 1A

Choroba Parkinsona

Chromosom Philadelphia

Ćwiczenie: Dokowanie Ligandów

Ćwiczenie: Algorytm Diagnostyczny

Cyklofosfamid

Cytochrom c

Cytometria przepływowa

Czaperony

D

Diagnostyka grypy

Diagnostyka molekularna

Dokowanie molekularne

Dorosłe komórki macierzyste

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD)

Dziedziczenie Materiału Genetycznego

Dynamiczne domeny

E

Efekt Casimira

EGCG

Ekstrawazacja

ELISA

Embrionalne komórki macierzyste

EMT

Energia swobodna

Energia swobodna (metody)

Energia swobodna (projektowanie leków)

F

FasL

Flawonoidy

5-fluorouracyl

Fluorescence In Situ Hybridization(FISH)

FoxO

Free Energy Perturbation (FEP)

G

Glutation

GPCR

GPCR – struktury krystaliczne

H

Hemaglutynina (HA)

HIF1

Hipoksja

Hybrydoma

I

IEF

IGF-1

IL-1 (interleukina 1)

IL-6 (interleukina 6)

Immunoprecypitacja

Inflamasom

Inhibitory neuraminidazy

Insulina i jej oddziaływanie

Integryny

Interferony

Intrawazacja

J

JAK

JAK2

JAK2 inhibitor

JAKAFI

K

Kanały jonowe

Kladrybina

Klonanlność

Kinazy białkowe

Komórki macierzyste

Komórki nowotworowe

Koncepcja proleków

Kwaterniony

L

Leptyna

Ł

Ładunki cząstkowe Merza-Kollmana

M

Malaria

MALDI-MS

Maślan sodu

Mechanika Molekularna

Metadynamika

Metoda Hartree-Focka

Metotreksat

Mezenchymalne komórki macierzyste

MikroRNA

Mikromacierz białkowa

Mikromacierze DNA

Mikromacierze tkankowe

Miostatyna

Modelowanie molekularne - oprogramowanie

Modelowanie porównawcze

Modelowanie przez homologię

mTOR

Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA)

Mutacje dynamiczne

N

Nanoprzeciwciała

Neuraminidaza

NF-kB

O

Odwrotna transkrypcja

Onkogen

Opioidy

Opsyna w stanie aktywnym

P

Partenolid

Patch clamp

PCR

PCR - analiza produktu PCR (ASA, ASO, RFLP)

PCR-multiplex

Pinocytoza

Plazmid

Pląsawica Huntingtona (HD)

Pochodne adamantanu w terapii grypy

Pole siłowe CHARMM

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)

Proteasom

Przewidywanie struktury białek

Przybliżenie Borna–Oppenheimera

R

Rapamycyna

Rapamycyna cz. II

Real-time PCR

Receptory

Receptory estrogenowe

Receptory opioidowe

Receptory progesteronowe

Receptory serotoninowe

Regulacja cyklu komórkowego – CDKs i cykliny

Resweratrol

Retinoidy

Rezystyna

RFLP

Rodopsyna

Rola oksytocyny w OUN

Rola sekretaz w chorobie Alzheimera

Różnicowanie komórek

RT-PCR

S

Sarkoidoza

Sekwencjonowanie

Serotonina

SNAI1

SNAI2

Somatoliberyna

Splacing

SRSF1 (SR SPLICING FACTOR 1)

SSCP i MSSCP

Statyny

Stereo

Stres oksydacyjny

Stwardnienie rozsiane

Syndrom metaboliczny

Szpiczak mnogi

T

Talidomid

Teoria struktury elektronowej

Terapia celowana

Terapia fotodynamiczna

Terapia Genowa

Test

TGFbeta

Thermodynamic Integration (TI)

TNFa

Topoizomerazy

Topoizomeraza typu I

Transformacja bakterii

TRIAL

TUNEL

U

Ubikwitynacja

Układ renina-angiotensyna-aldosteron

Umbrella Sampling (US)

V

VAP-1

VEGF

W

Western blot

Weighted Histogram Analysis Method (WHAM)

Wirus grypy

Witamina A

Witamina C

Witamina E

Wykład: Rola mutacji w procesie nowotworzenia oraz w leczeniu nowotworów

Wykład: Wprowadzenie do Medycyny Molekularnej 1

Wykład: Wprowadzenie do Medycyny Molekularnej 2

Wykrywanie przyczynowości

X

XELJANZ