Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Inflamasom

Jest to duży, wewnątrzkomórkowy białkowy kompleks prozapalny, którego funkcją jest aktywacja kaskady prozapalnej. Pełni przez to ważną rolę w układzie immunologicznym prowadząc do dojrzewania cytokin.

Kompleks inflamasomu (Rys.1) składa się z białek: NALP1, Pycard oraz kaspazy-1 i kaspazy-5. Białko NALP1 jest wysoko ekspresjonowane w śledzionie czy grasicy, posiada domenę CARD (caspase requirement domain), która silnie wiąże wyżej wymienione kasapazy oraz domenę wiążącą Pycard, która znajduje się na N-końcu. Ponadto posiada domenę NBD, która jest instotna w procesie oligomeryzacji. Składnik Pycard inflamasomu również posiada domeny ułatwiające interakcję międzybiałkowe (PYD) oraz domenę silnie wiążącą kaspazę-1 (CARD). Antygeny (np. bakteryjne), rozpoznawane przez domenę bogatą w leucynę (LRR), powodują oligomeryzację NALP1 i w efekcie powstanie inflamasomu. Po powstaniu kompleksu następuje aktywacja kaspaz, które tną prekurosoly interlekin IL-1β oraz IL-18.

Aktywacja powstania inflamasomu pełni ważną rolę w obronie organizmu przed patogenami.

Inflamasom5653.png

Literatura

  1. Marinon F., Burns K., Tschopp J. The inflammasome: A molecular platfroem triggering activation of inflammatory caspases and processing of proIL-β. Molecular Cell 2002, 10:417-426.