Schemat zakażenia COVID-19

Portal informacyjny

Rysunek 1. Schemat zakażenia wirusem SARS-CoV-2. [1]

Na Rysunku 1. zaprezentowano uproszczony schemat działania koronawirusa COVID-19. Wchodzi on do komórek łącząc się z receptorem ACE2, który jest na powierzchni pęcherzyków płucnych, ale także na wielu innych komórkach w organizmie. Prawidłowa reakcja obronna polega na wytwarzaniu przez komórki układu odpornościowego przeciwciał neutralizujących wirusa. Wymaga to sprawnego układu odpornościowego i trwa co najmniej kilka dni.  

Rysunek 2.  Zrozumienie mechanizmów infekcji przez 2019-nCOV przechodzi na bardziej szczegółowy molekularny poziom. Struktura z lewej strony (a) prezentuje pierwszy krok procesu infekcji. Cylindry oznaczają tzw. a-helikalne fragmenty białek. Struktura została określona przez chiński  zespół z  wykorzystaniem techniki  cryo-EN.[2]  Struktura z prawej strony (b), prezentuje główną proteazę wirusa, enzym – molekularną maszynę, zaangażowaną w wytwarzanie niektórych “prefabrykatów”, elementów końcowej struktury wirusa. Komputerowy sposób prezentacji różni się od tego po lewej stronie. Helikalne fragmenty, to w bardziej szczegółowej reprezentacji  cylindry, a płaskie fragmenty ze strzałkami, to tzw. struktury b. [3] 

Potencjalnie śmiertelną, patologiczną reakcją immunologiczną, związaną z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest tzw. sztorm cytokinetyczny (ang. cytokine storm). Związany jest on z dodatnim sprzężeniem zwrotnym między cytokinami a komórkami odpornościowymi zawartymi we krwi. Prowadzi on do niebezpiecznego podwyższenia poziomu innych cytokin, które z kolei pobudzają pozostałą część układu odpornościowego do większego działania. W skrajnych przypadkach reakcja ta może prowadzić do śmierci pacjenta.

Bibliografia:

[1] Shanmugaraj i wsp., Asian Pac. J. Allergy. Immunol 2020 (Epub)

[2] R. Yan et al., Science 10.1126/science.abb2762 (2020). 

[3] http://www.rcsb.org/news?year=2020&article=5e3c4bcba5007a04a313edcc/