Genom SARS-CoV 2

Portal informacyjny

Rysunek 1. Pełny genom SARS-CoV-2 i białka które koduje.

Pełny genom wirusa SARS-CoV-2 znajduje się na stronie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN985325.