Wykrywanie przyczynowości

Z BioInf

Wykrywanie przyczynowości

Istotną sprawą w kwestii analizy sygnałów medycznych, tj. EEG (elektroencefalograficznych), EKG (elektrokardiograficznych), magneto-encefalograficznych, elektromiograficznych oraz także sygnałów wysyłanych między biomolekułami, komórkami w organizmie jest analiza przyczynowa dwóch różnych sygnałów. Będziemy badali wpływ przyczynowy (jeśli jest) jednego sygnału na drugi w taki sposób, że sygnał będący przyczyną poprzedza sygnał będący skutkiem. W tym przypadku stosujemy kryterium przyczynowości sformułowane przez Grangera i zastosowane przez niego w ekonomii do analizy szeregów czasowych w makroekonomii i finansach.

Więcej w artykule: "Wykrywanie przyczynowości między sygnałami medycznymi lub sygnałami biomedycznymi o różnych częstotliwościach." dr M. W. Kalinowski.

"Wykrywanie przyczynowości między sygnałami medycznymi lub sygnałami biomedycznymi o różnych częstotliwościach." dr M. W. Kalinowski.
Osobiste