SRSF1 (SR SPLICING FACTOR 1)

Z BioInf

SRSF1 (SR SPLICING FACTOR 1)

Białko SRSF1 składa się 248 aminokwasów i jest typowym białkiem z rodziny SR. Posiada dwie domeny RRM połączone giętkim łącznikiem z dużą ilością reszt glicynowych i domenę RS, którą można podzielić na subdomeny: RS-N i RS-C. Jest pierwszym białkiem należącym do rodziny białek SR, któremu potwierdzono aktywny udział w splicingu pre-mRNA. Odkryto, że SRSF1, w przeciwieństwie do innych białek SR, przywraca splicing w komórkach HeLa100, w których ten proces jest silnie zahamowany [1]. Zdolność tego białka do działania jest regulowana fosforylacją jego domeny RS. W zależności od sposobu fosforylacji reszt serynowych w tej domenie, SRSF1 może pełnić różne role w organiźmie:

  • fosforylacja tylko subdomeny RS-N (204-219) przez kinazę SRPK1, odbywająca się w cytoplazmie, powoduje zmagazynowanie SRSF1 w jądrze komórkowym w tzw. speklach jądrowych wraz z innymi czynnikami splicingowymi;
  • fosforylacja subdomeny RS-C (220-248) przez kinazę Clk/Sty znajdującą się w jądrze komórkowym, powoduje uwolnienie białka ze spekli i transport do miejsc aktywnej transkrypcji
  • fosforylacja odpowiedniego motywu domeny RS przez topoizomerazę I (dokładniej fragment 206-215 [2]), umożliwia stworzenie kompleksu z polimerazą II, który to kompleks jest odpowiedzialny za utrzymywanie stabilności genomowej podczas transkrypcji [3].

BIBLIOGRAFIA

  1. Krainer A.R., Conway G.C., Kozak D., ”The essential pre-mRNA splicing factor SF2 influences 5’ splice site selection by activating proximal sites.” Cell 1990;Jul13,35-42
  2. Labourier E., Rossi F., Gallouzi I.E., Allemande E., Divita G., Tazi J., ”Interaction between the N-terminal domain of human DNA topoisomerase I and the arginine-serine domain of its substrate determines phosporylation of SF2/ASF splicing factor.” Nucleic Acids Res. 26:2955-62
  3. Tuduri S., Crabbe L., Conti C., Tourriere H., Holtgreve-Grez H., Jauch A., Pantesco V., De Vos J., Thomas A., Theillet Ch., Pommier Y, Tazi J., Coquelle A., Pasero P., ”Topoisomerase I suppresses genomic instability by preventing interference between replication and transcription.” Nat Cell Biol. 2009;11:1315-24
Osobiste