Białka STATs

Z BioInf

Białka STATs

Białka z rodziny STATs (z ang. Signals tranducers and activator of transcription) to grupa obecnie znanych 7 białek – STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5a, STAT5b i STAT6. Białka STAT są przekaźnikami sygnału indukowanego przez interferony. Homodimery białka STAT1 są zaangażowane w szlak sygnałowy interferonu klasy II (interferonu gamma), w którym łącząc się ze regionem GAS (interferon-gamma activated sequence) w sekwencji DNA, regulują ekspresję genów (ISG, interferon stimulated genes). Z kolei heterodimery białek STAT1-STAT2 aktywowane przez interferon alfa lub beta, łączą się z białkiem IRF9 (interferon response factor) tworząc ISGF3 (interferon stimulated gene factor), który łączy się następnie z rejonem ISRE (interferon stimulated response element) w sekwencji DNA. Rolę białek STATs w szlakach sygnałowych interferonów przesdtawia rysunek 1.

Rysunek 1. Położenie białek STATs w szlakach sygnałowych interferonów (źródło: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135961010000023X).

Poza szlakami sygnałowymi interferonów, białka z rodziny STATs zaangażowane są w przekazywanie sygnałów komórkowych indukowanych przez m.in. leptynę – STAT3 (rysunek 2), interleukin (np. IL6). Konstytutywna aktywacja białek z rodziny STATs jest także charakterystyczna dla komórek nowotworowych, stąd są celem badań w tworzeniu leków celowanych.

Rysunek 2. Rola białka STATs (STAT3) w szlaku sygnałowym indukowanym przez leptynę (źródło: http://www.nature.com/cmi/journal/v8/n3/fig_tab/cmi201075f2.html).

Literatura

  1. http://jcs.biologists.org/content/117/8/1281.full
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14502555
  3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10851045
Osobiste