Mikromacierz białkowa

Z BioInf

Mikromacierz białkowa

Mikromacierze białkowe (ang. protein microarray, protein chip) są proteomiczną techniką screeningową służącą do równoległej analizy ilościowej oraz jakościowej mieszanin wielu białek.[1][2] Chip zbudowany jest z powierzchni wspierającej (np. modyfikowana płytka szklana, błona nitrocelulozowa czy płytka mikrotitracyjna), na którym immobilizowana jest macierz białek "chwytających" zgodnie ze zdefiniowanym wzorem, spełniających funkcję sondy. Mogą to być przeciwciała, enzymy albo ligandy. Analit białkowy, dodawany do macierzy, może być modyfikowany za pomocą różnego rodzaju znaczników (m.in.: radioizotopowych, fluorescencyjnych, luminescencyjnych). Interakcja pomiędzy białkami mikromacierzy oraz analitu indukuje sygnał analityczny, rejestrowany za pomocą odpowiednich urządzeń. Zalety mikromacierzy białkowych to: krótki czas analizy, niewielkie zużycie próbki i odczynników, wysoka czułość, zautomatyzowanie badania. Pozwalają one na badanie oddziaływań i funkcji białek w dużej skali.[1] Co ważne, mikromacierze białkowe są jedną z technik proteomiki, dzięki którym możliwy jest rozwój medycyny spersonalizowanej.


Literatura

  1. 1,0 1,1 Melton Lisa. Protein arrays: Proteomics in multiplex. Nature. 2004;429:101-107.
  2. Hall David A, Ptacek Jason, Snyder Michael. Protein Microarray Technology. Mechanisms of Ageing and Development. 2007;128(1):161–167.
Osobiste